Преглед на файлове

Use the "m" version of the logo for favicons (#4345)

tags/v2.4.1
Eugen Rochko GitHub преди 2 години
родител
ревизия
88b5e0b703
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      public/favicon-dev.ico
  2. Двоични данни
      public/favicon.ico

Двоични данни
public/favicon-dev.ico Целия файл

Before After

Двоични данни
public/favicon.ico Целия файл

Before After

Loading…
Отказ
Запис